GROM I

Działka o powierzchni łącznej 5,09 ha (3,35 ha+1,68 ha+0,06 ha)

Nieruchomość rolna

Naturalne granice stanowią Lasy Państwowe

Działka znajduje się w :

– otulinie projektowanego Parku Krajobrazowego Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej

– obszarze specjalnej ochrony ptaków Puszcza Napiwodzko-Ramucka Natura 2000OSOP

– obszarze chronionym Pojezierza Olsztyńskiego

W Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszar działki był przewidziany jako obszar potencjalnie uzdrowiskowy.

W pobliżu znajdują się pokłady borowiny i dobrych jakościowo wód mineralnych.

W części środkowej na wzniesieniu ok. 0,5 ha starodrzewia.

Odległość granicy działki do jez. Gromskiego ok. 50 m przez pas sosnowego lasu (Lasy Państwowe).

Aktualne pozwolenie na budowę siedliska (zabudowa zagrodowa) składającego się trzech budynków z bali drewnianych w tym:

– budynek mieszkalny typ Chata 2×148 o pow. użytkowej 384,4 m2;

– budynek socjalno-gospodarczy typu SZG-3 o pow. użytkowej 133,4 m²

– budynku garażowego o pow. 37,4 m²

Uwagi:

– Ze względu na treści pozwolenia na budowę koszty budowy i usług z 8%VAT;

– Zapis zabudowa siedliskowa (zagrodowa) oznacza, iż wysokość podatku z tytułu nieruchomości jest niewielka.

GROM II

a) działka 2,05 ha w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako UT – teren usług turystycznych (pole namiotowe, miejsca noclegowe, caravaning)

b) działka o pow. 0,7331 ha w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe ML

Obie działki można połączyć, leżą wzdłuż drogi powiatowej GROM-ELGANOWO energia przy działce.

GROM III

Działki z linią brzegową jeziora Gromskiego i aktualnymi warunkami zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

– działka o pow. 0,5480 – ok. 40 m linii brzegowej, warunki zabudowy budynek mieszkalny jednorodzinny – wolnostojący, maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, z możliwością realizacji podpiwniczenia, o maksymalnej powierzchni zabudowy – 256 m2 i budynek gospodarczy o maksymalnej powierzchni zabudowy 256 m2.

– działka o pow. 0,7142 ha – ok. 40 m linii brzegowej, warunki zabudowy budynek mieszkalny jednorodzinny – wolnostojący, maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, z możliwością realizacji podpiwniczenia, o maksymalnej powierzchni zabudowy – 256 m2 i budynek gospodarczy o maksymalnej powierzchni zabudowy 256 m2.

więcej szczegółów w zakładce Osada Grom

dodatkowe informacje tel. 605335250