GROM I

Działka o powierzchni łącznej 4,79 ha (3,31 ha+1,43 ha+0,05 ha)
Nieruchomość rolna
Naturalne granice stanowią Lasy Państwowe

Działka znajduje się w :

  • otulinie projektowanego Parku Krajobrazowego Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej
  • obszarze specjalnej ochrony ptaków Puszcza Napiwodzko-Ramucka Natura 2000OSOP
  • obszarze chronionym Pojezierza Olsztyńskiego
  • w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka znajdowała się jako obszar potencjalnie uzdrowiskowy.

W pobliżu znajdują się pokłady borowiny i dobrych jakościowo wód mineralnych.
W części środkowej na wzniesieniu ok. 0,5 ha starodrzewia.
Odległość granicy działki do jez. Gromskiego ok. 50 m przez pas sosnowego lasu (Lasy Państwowe).

Aktualne pozwolenie na budowę siedliska (zabudowa zagrodowa) składającego się trzech budynków z bali drewnianych w tym:
– budynek mieszkalny typ Chata 2×148 o pow. użytkowej 384,4 m2;
– budynek socjalno-gospodarczy typu SZG-3 o pow. użytkowej 133,4 m²
– budynku garażowego o pow. 37,4 m²

Uwagi:

– Ze względu na treści pozwolenia na budowę koszty budowy i usług z 8%VAT;
– Zapis zabudowa siedliskowa (zagrodowa) oznacza, iż wysokość podatku z tytułu nieruchomości jest niewielka.

GROM II

a) działka 2,05 ha w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako UT – teren usług turystycznych (pole namiotowe, miejsca noclegowe, caravaning)
b) działka o pow. 0,7331 ha w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe ML

Obie działki można połączyć, leżą wzdłuż drogi powiatowej GROM-ELGANOWO energia przy działce.
więcej szczegółów w zakładce Osada Grom dodatkowe informacje tel. 605335250